Czy laser diodowy jest bezpieczny? Odpowiedź specjalisty

Przed podjęciem decyzji, czy zabieg z użyciem lasera diodowego jest dla Ciebie odpowiedni, kluczowe jest uzyskanie dokładnej konsultacji ze specjalistą. Możesz dowiedzieć się o jego skutkach ubocznych, klasyfikacji i przepisach oraz narażeniu na działanie. Pomoże Ci to dokonać najlepszego wyboru dla Twojego typu skóry.

Skutki uboczne

Zastosowanie lasera diodowego w depilacji to skuteczny i bezpieczny sposób na usunięcie niechcianych włosów. Laser jest bezpieczny i skuteczny, a wyniki utrzymują się przez co najmniej sześć miesięcy. Wysoka częstotliwość powtórzeń lasera diodowego i niska fluencja zapewniają lepszą tolerancję i ograniczenie skutków ubocznych.

Laser diodowy jest rodzajem lasera półprzewodnikowego, znanego również jako laser iniekcyjny. Działa on poprzez emisję światła, które odbija się pomiędzy dwoma sąsiadującymi kawałkami materiału półprzewodnikowego (region n i region p). Energia światła jest przekazywana z jednego regionu do drugiego i powstaje foton.

Efekty uboczne leczenia laserem diodowym obejmują swędzenie, krwawienie i stan zapalny skóry. Większość pacjentów widzi rezultaty w ciągu trzech do sześciu miesięcy, ale czas trwania leczenia będzie się różnił w zależności od obszaru i wieku pacjenta, płci i koloru skóry. Chociaż efekty uboczne są tymczasowe i zwykle znikają po jednym zabiegu, niektóre osoby mogą zauważyć wzrost włosów w wyniku usuwania włosów laserem diodowym.

Klasyfikacja

Aby uniknąć wypadków podczas korzystania z lasera, ważne jest, aby prawidłowo sklasyfikować swój laser i przestrzegać przepisów bezpieczeństwa. Lasery muszą być wyposażone w czerwoną naklejkę NIEBEZPIECZEŃSTWO oraz naklejkę z otworem – ten element tekstu pochodzi z portalu babybloom.pl. Ta ostatnia powinna być umieszczona w pobliżu otworu emisyjnego i wszędzie tam, gdzie może przebiegać ścieżka wiązki. Etykieta powinna być również umieszczona na laserze i wszelkich elementach zasilających.

Istnieją cztery różne klasy laserów. Laser klasy 3 jest najmniej niebezpieczny, natomiast laser klasy 4 stwarza największe zagrożenie. Ten typ lasera jest niebezpieczny, ponieważ jest w stanie zadać dużą dawkę ciepła i może zapalić materiały palne. Lasery tej klasy muszą być obudowane, aby zapobiec wypadkom, a także muszą uwzględniać rozproszone i wielokrotne odbicia. Norma bezpieczeństwa lasera dostarczy Ci również listę środków ostrożności.

Przepisy

Temperatura, w jakiej pracują diody laserowe, jest zwykle podana w karcie specyfikacji produktu. Wynika to z faktu, że temperatura może wpływać na prąd progowy, więc praca diody laserowej w wysokiej temperaturze może spowodować przesunięcie prądu progowego poza określony zakres. Zazwyczaj regulacja termiczna dla diody laserowej wynosi 20 do 25 stopni Celsjusza, ale użytkownicy muszą ustalić, jaka temperatura jest odpowiednia dla ich zastosowań.

Importerzy muszą również przedłożyć Deklarację zgodności dostawcy (SDoC), która zawiera sprawozdania z badań kwalifikowanych i inne informacje wykazujące zgodność z przepisami. SDoC musi być wydane przez telekomunikacyjną jednostkę certyfikującą, która musi być zlokalizowana w Stanach Zjednoczonych i wyznaczona przez FCC po przeprowadzeniu odpowiednich procedur. Importerzy i producenci urządzeń laserowych powinni współpracować z agencją badawczą, aby zapewnić zgodność swoich produktów z przepisami FCC.

Ekspozycja

Ekspozycja na lasery diodowe może spowodować obrażenia oczu. Urazy oczu mogą być łagodne lub poważne i mogą być niewykrywalne. Jednak uszkodzenia mogą się kumulować i utrzymywać przez wiele godzin. Jeśli pacjent nie zwróci się natychmiast o pomoc medyczną, może dojść do uszkodzenia siatkówki. W jednym z przypadków 58-letni dentysta został narażony na działanie lasera diodowego podczas pracy w gabinecie stomatologicznym. Po zabiegu wystąpiło u niego niewyraźne widzenie w obu oczach. Ostrość wzroku w prawym oku wynosiła 6/6 N6, a w lewym oku stwierdzono centralną chorioretinopatię surowiczą.

Lasery diodowe hamowały syntezę WIE i WSE, co może ograniczać tworzenie biofilmów przez E. faecalis. Ponadto ekspozycja na lasery diodowe zmniejszała ekspresję niektórych genów ważnych dla tworzenia biofilmu i przylegania bakterii. Efekty te zmniejszają patogenność biofilmów.

Znaki ostrzegawcze

Istnieje kilka ważnych znaków ostrzegawczych, o których należy pamiętać podczas pracy z laserami. W zależności od klasyfikacji lasera, mogą one mieć różne znaki ostrzegawcze. Dla laserów klasy IIIA i klasy IIIB znak ostrzegawczy musi być w formacie ANSI DANGER, natomiast dla laserów klasy IV znak ostrzegawczy powinien być w formacie ANSI CAUTION.

Należy również monitorować długość fali wskaźnika laserowego, szczególnie tych w okolicach 400 do 500 nm. Te długości fali mogą powodować większe reakcje wywołane u ludzi i powinny być stosowane ze szczególną ostrożnością.

Podobne tematy