Zapalenie migdałka językowego – jak leczyć

Migdałki językowe są istotną częścią ciała, która pomaga chronić organizm przed infekcjami. Jednak powtarzające się ataki zapalenia i przerostu migdałków mogą powodować znaczny dyskomfort i zakłócać jakość życia. Aby leczyć ten stan, możesz skorzystać z pomocy specjalisty. Lekarz pierwszego kontaktu może skierować Cię do laryngologa, który może zdiagnozować przyczynę dyskomfortu i pomóc Ci podjąć decyzję.

Leczenie

Zapalenie migdałków jest częstym schorzeniem, które dotyka zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jest to infekcja bakteryjna lub wirusowa, która dotyka migdałków. Leczenie zapalenia migdałków różni się od opieki w domu, takich jak sól wody płukania, do leków i zabiegów chirurgicznych. Lekarz może zalecić tonsillektomię, jeśli pacjent ma nawracające infekcje lub uporczywy ból ucha z nadmierną ilością płynu.

Pracownik medyczny przeprowadzi badanie fizyczne i zapyta o historię choroby. Użyje również ściągacza do języka, aby obejrzeć migdałki. Wykona również szybki test na obecność bakterii streptococcus. Polega to na pocieraniu sterylnego wacika wzdłuż migdałków i na wszelkich zaczerwienionych obszarach. Lekarz może przepisać antybiotyki w celu leczenia infekcji.

Leczenie zapalenia migdałka językowego różni się w zależności od jego przyczyn. Objawy zapalenia migdałka językowego mogą obejmować zmienioną fonację, trudności w połykaniu, zwężenie dróg oddechowych, uczucie gałki ocznej, dysfagię i otalgię. Pacjenci mogą doświadczać również innych objawów zapalenia gardła, takich jak ból gardła i odynofagia.

Na szczęście leczenie nie jest trudne. Wiele osób może samodzielnie znaleźć skuteczne leczenie zapalenia migdałka językowego. Nieleczone zapalenie migdałka językowego może doprowadzić do trwałego uszkodzenia nerwów. Leczenie zapalenia migdałka językowego powinno zająć się podstawową przyczyną i pomóc w odzyskaniu zdrowia. Ważne jest, aby jak najszybciej zasięgnąć porady lekarza, jeśli objawy są uporczywe i utrzymują się.

Jeśli stan nie reaguje na leczenie, kolejnym krokiem może być zabieg chirurgiczny. Tonsillektomia to zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu migdałków. W niektórych przypadkach zabieg może spowodować krwawienie, ale jest ono zazwyczaj niewielkie i dotyczy śluzu zabarwionego krwią. Przed zabiegiem zwykle podaje się antybiotyki, co zmniejsza ryzyko zakażenia.

Tonsile to okrągłe tkanki, które wyściełają tylną część gardła. Pełnią one rolę filtrów dla bakterii i wirusów. Gdy ulegną zapaleniu lub staną się zbyt duże, mogą zakłócać normalne życie. Na szczęście migdałki rzadko ulegają infekcji. Gruczoły śluzowe w języku regularnie odwadniają te tkanki.

Jeśli objawy są uporczywe lub stały się poważniejsze, lekarz może wykonać tonsillektomię językową. Zabieg ten usuwa większą część migdałka językowego. Wykonuje się go w znieczuleniu ogólnym i nie wymaga on nacięć zewnętrznych. Może jednak spowodować trwałe uszkodzenie nerwów, a jego gojenie może trwać kilka miesięcy.

Diagnoza

Rozpoznanie przerostu migdałka językowego może być trudne, ponieważ objawy są często niespecyficzne. Pacjenci mogą doświadczać trudności w połykaniu, uczucia guzka w gardle lub zmiany głosu. Czasami stan ten może być również związany z obturacyjnym bezdechem sennym, podwyższonym wskaźnikiem masy ciała i dodatnim wynikiem testu na refluks krtaniowo-gardłowy.

Rozpoznanie przerostu lub zapalenia migdałka językowego jest pierwszym, kluczowym krokiem w leczeniu tego schorzenia. Migdałki odgrywają ważną rolę w obronie organizmu przed zakażeniami, jednak powtarzające się infekcje mogą wpływać na jakość życia i powodować bezdechy i chrapanie. Jeśli objawy utrzymują się lub pogarszają, lekarz może zalecić usunięcie migdałków.

Migdałki są zbudowane z tkanki limfatycznej i służą jako bariera ochronna w jamie ustnej przed wirusami i bakteriami. Migdałki mają owalny kształt i są widoczne po otwarciu ust lub podczas patrzenia w lustro. Infekcja może wpłynąć na te gruczoły limfatyczne, prowadząc do obrzęku i wielu problemów zdrowotnych.

Najczęstszą przyczyną zapalenia migdałka językowego jest infekcja bakteryjna. Migdałek językowy znajduje się u tylnej podstawy języka. Jest częścią pierścienia migdałkowego, który zatrzymuje zarazki dostające się do organizmu przez usta i nos. Objawy zapalenia migdałków obejmują ból gardła, stan zapalny oraz biały lub szary nalot na migdałkach. W ciężkich przypadkach zapalenie może przejść w przewlekłe zapalenie migdałków.

Rozpoznanie choroby migdałka językowego wymaga dokładnego badania fizycznego i przeglądu historii medycznej. Lekarz może użyć ściągacza do języka, aby obejrzeć migdałki i poszukać obrzęku lub zaczerwienienia. Ponadto szybki test paciorkowy może wykryć obecność bakterii Streptococcus grupy A w migdałkach.

Oprócz bakteryjnego zapalenia migdałków, inną przyczyną zapalenia migdałków są choroby wirusowe. Wirusowe zapalenie migdałków dotyczy zwykle młodszych dzieci. W przypadkach, gdy przyczyną są bakterie, lekarz może przepisać antybiotyki, aby pomóc pacjentowi poczuć się lepiej.

Przyczyny

Zapalenie migdałków językowych może wystąpić z kilku powodów. Zapalenie może wpływać na zdolność połykania i powodować problemy z oddychaniem. Może również wpływać na sposób oddychania, zwłaszcza podczas snu. Aby zrozumieć, dlaczego migdałki językowe mogą ulec zapaleniu, należy najpierw zrozumieć, co te migdałki robią. Są to guzki i tkanka limfoidalna na tylnej części języka. Uważa się je za ważną część układu odpornościowego.

Migdałki funkcjonują jako filtry dla bakterii i wirusów, stanowiąc pierwszą linię obrony organizmu człowieka przed infekcjami. Produkują również białe krwinki, które pochłaniają szkodliwe cząstki. Czasami jednak ulegają zakażeniu i mogą stać się zbyt duże. Podczas gdy migdałki są okrągłe, migdałki znajdują się wysoko w gardle, za podniebieniem miękkim i nosem, więc nie zawsze łatwo jest je zobaczyć przez usta.

Chociaż najczęstszą przyczyną zapalenia migdałka językowego jest odrastanie migdałków po tonsillektomii, inne przyczyny to przewlekłe infekcje, chłoniak i HIV. Może być również wywołane przez palenie tytoniu, GORD lub leki immunosupresyjne. Ponadto może wystąpić jako efekt uboczny leczenia innych schorzeń.

Chociaż przerost migdałków językowych często przebiega bezobjawowo, może doprowadzić do zagrażającej życiu niedrożności głośni. Do potwierdzenia rozpoznania niezbędne jest kompleksowe badanie głowy i szyi. Badania diagnostyczne mogą obejmować tonsilloskopię językową, giętką fiberoskopię nosofaryngoskopową oraz Whittet HB.

Wiek i historia tonsillektomii nie były związane z wielkością migdałków językowych u dzieci. Natomiast pacjenci z BMI 30 lub większym mieli istotnie większe LTH niż ci z BMI 30 lub mniejszym. BMI było również związane z większym przerostem migdałków językowych.

Objawy

Jeśli masz objawy zapalenia migdałka językowego, powinieneś natychmiast zgłosić się do lekarza. Zapalenie migdałków jest bolesnym stanem, w którym migdałki stają się zapalone i czerwone. Na ich powierzchni mogą również powstać małe wrzody. W ciężkich przypadkach może dojść do obustronnego wybrzuszenia migdałków, czyli ropnia okołomigdałkowego. W przypadkach przewlekłego zapalenia migdałków może być zalecane ich chirurgiczne usunięcie.

Migdałki są ważne w układzie odpornościowym, ponieważ pomagają zwalczać infekcje. Pomagają również organizmowi zwalczać ciała obce. Ponadto uważa się, że funkcjonują jako filtry bakterii i ciał obcych. Gdy migdałki są w stanie zapalnym, mogą powodować inne problemy, takie jak chrapanie i bezdech senny.

Kiedy dochodzi do zapalenia migdałka językowego, pacjenci często odczuwają ból gardła, gorączkę i ślinienie się. Mogą również odczuwać stłumiony głos i ból szyi. Objawy zapalenia migdałka językowego mogą być związane z zakażeniem wywołanym przez paciorkowca beta-hemolizującego grupy A (Streptococcus pyogenes).

Leczenie zapalenia migdałka językowego jest podobne do leczenia innych postaci zapalenia gardła. W przypadku wystąpienia objawów należy zgłosić się do lekarza w celu oceny. W wielu przypadkach zapalenie migdałka językowego może być leczone zachowawczo. Jednak jeśli objawy zapalenia migdałka językowego są obstrukcyjne lub stały się zagrożeniem dla życia, należy rozważyć usunięcie chirurgiczne.

Migdałki językowe są złożoną częścią ciała. Odgrywają ważną rolę w układzie odpornościowym i mogą powodować ból podczas przełykania i oddychania. Bardzo ważne jest, aby uzyskać właściwą diagnozę. Zespół medyczny w gabinecie lekarskim zbada Twoje migdałki i zaleci plan leczenia.

Objawy zapalenia migdałka językowego są zazwyczaj łagodne i przejściowe. Jeśli trwają dłużej niż tydzień, zapalenie migdałka językowego może przejść w poważniejsze przypadki. Ważne jest, aby leczyć tę dolegliwość jak najszybciej. Zapalenie migdałków może prowadzić do raka migdałka.

Zapalenie migdałków językowych może być spowodowane przez różne czynniki. Kilka z nich to infekcje, alergie pokarmowe, nieprawidłowy wzrost. Może być również wynikiem nowotworu. W takim przypadku konieczne może być jego usunięcie.

Podobne tematy