Nabłonek migdałków

Migdałki są pierwszą linią obrony przed obcymi patogenami, które są wdychane lub połykane. Zawierają wyspecjalizowane komórki wychwytujące antygeny zwane komórkami mikrofolderowymi (M cells), które są odpowiedzialne za wychwytywanie antygenów patogenów. Migdałki są również wykorzystywane jako miejsca indukcji szczepień.

wyspecjalizowane komórki wychwytujące antygeny zwane komórkami Microfold (M cells) umożliwiają wychwytywanie antygenów produkowanych przez patogeny

Komórki M zawierają błony apikalne, które sprzyjają przyleganiu i wychwytywaniu obcych materiałów ze światła. Ich błony mają zmienne mikrowypustki i duże subdomeny błony plazmatycznej umożliwiające endocytozę. Komórki te przeprowadzają endocytozę pośredniczoną przez klatyny i pinocytozę w fazie płynnej.

Komórki M w nabłonku migdałka mają wyspecjalizowane właściwości wychwytywania antygenów, co pozwala im na pobieranie antygenów produkowanych przez patogeny. Aby rozpoznać te patogeny, te komórki M muszą być aktywowane przez obecność patogenu. Pełnią one również funkcję wykonawczą, która wymaga aktywacji konwencjonalnych komórek T – cytat ten jest kreacją autorów portalu magazynweselny.pl.

Ponadto wykazano, że komórki M wychwytują i przekazują różne antygeny jelitowe. Niektóre z tych antygenów są nieprzylegające i rozpuszczalne. Dlatego częsta ekspozycja na te antygeny może indukować tolerancję. Na przykład, Cryptosporidium przyczepia się specyficznie do komórek M i przekazuje je innym komórkom. Niektóre inne patogeny, takie jak HIV-1 i poliovirus, wiążą się z górną błoną komórek M.

Patogeny znajdujące się w nabłonku migdałka mogą dokonywać inwazji do komórek M poprzez kopułę pęcherzykową. Bakterie te wykorzystują właściwości transcytotyczne komórek M, aby uzyskać wejście do nabłonka. Pozwala to bakteriom na namnażanie się.

Migdałki są pierwszą linią obrony układu odpornościowego przed połkniętymi lub wdychanymi obcymi patogenami

Migdałki są narządem immunokompetentnym, który służy jako pierwsza linia obrony przed połkniętymi i wdychanymi obcymi patogenami. Są one wypełnione krwią i zawierają wyspecjalizowane komórki zwane komórkami mikrofolderowymi, które są odpowiedzialne za wychwytywanie antygenów patogenów i alarmowanie komórek B i T. Komórki te produkują przeciwciała, które dostarczają ich do organizmu. Komórki te produkują przeciwciała, które zapewniają ochronę immunologiczną błony śluzowej.

Migdałki zbudowane są z tkanki limfoidalnej i pokryte są rodzajem nabłonka. W nosogardzieli znajduje się nabłonek kolumnowy ciliated, natomiast migdałki podniebienne i językowe pokryte są nierogowaciejącym nabłonkiem płaskim warstwowym. Największe rozmiary osiągają około okresu dojrzewania.

Migdałki są tkanką limfoepitelialną położoną w pobliżu wejścia do układu oddechowego i pokarmowego. Odgrywają kluczową rolę w układzie odpornościowym i stanowią pierwszą linię obrony przed połkniętymi patogenami. Ponadto migdałki tworzą pierścień migdałka, który stanowi pierwszą linię obrony przed wieloma obcymi substancjami.

Zakażenia migdałków mogą prowadzić do gorączki, bólu gardła i powiększenia węzłów chłonnych szyi. Nasilenie objawów jest jednak różne. Objawy przewlekłego zapalenia migdałków mogą obejmować ból gardła, czerwone, obrzęknięte migdałki i ból podczas przełykania. Pacjenci mogą również odczuwać złe samopoczucie, obrzęk węzłów chłonnych na szyi i nieświeży oddech.

Nabłonek migdałka to niewielkie wyniesienie śluzówki

Migdałek jest niewielkim, okrągłym kopcem tkanki limfoidalnej, pokrytym warstwowym nabłonkiem płaskim. Tkanka ta wnika w pęcherzyk migdałkowy, małe, śluzowate wzniesienie, które tworzy kryptę migdałkową. Pęcherzyk migdałkowy zawiera tkankę limfoidalną i jest chroniony przez kapsułę z tkanki łącznej.

Migdałek składa się z dwóch części: migdałka podniebiennego i językowego. Migdałek podniebienny jest większy od migdałka płaskiego i posiada system krypt, które są otoczone tkanką limfoidalną. Ponadto migdałek składa się z licznych pęcherzyków limfoidalnych, które są naciekane komórkami limfoidalnymi.

Migdałek znajduje się na grzbietowej powierzchni podniebienia miękkiego. Jest widoczny makroskopowo dopiero po utrwaleniu w 2% kwasie octowym. Migdałek zbudowany jest z warstwy komórek limfoidalnych, które oddzielone są od nabłonka oddechowego cienką warstwą tkanki łącznej. W migdałku znajdują się również pierwotne i wtórne pęcherzyki limfoidalne. Sporadycznie na ogonowym brzegu podniebienia miękkiego znajdują się rozproszone, niewielkie skupiska komórek limfoidalnych.

Tkanka migdałka składa się z komórek limfoidalnych i jest zorganizowana w podłużne fałdy. Nabłonek wyściełający migdałki składa się z komórek płaskich, warstwowych, kolumnowych i rzęskowych.

Nabłonek migdałka jest kolumnowy

Migdałek jest kryptą wyścieloną nabłonkiem, która zawiera guzki limfoidalne. Guzki te zawierają centra germinalne, z których migrują limfocyty. Krypty migdałkowe otoczone są nabłonkiem kolumnowym, pseudostratyfikowanym. Limfocyty obecne są również w świetle krypt.

Migdałek znajduje się w gardle pomiędzy łukiem podniebiennym a łukiem podniebienno-gardłowym. Migdałek jest tkanką kolumnową pokrytą od strony gardła nabłonkiem płaskim. Przenika przez niego około dwudziestu pięciu krypt. W świetle migdałka znajdują się limfocyty i bakterie, a migdałek wyścielony jest nabłonkiem kolumnowym, pseudostratyfikowanym.

Migdałki stanowią pierwszą linię obrony przed obcymi patogenami. Są nabłonkiem o wąskich fałdach i zawierają tkankę limfoidalną M i wtórną. Największe rozmiary osiągają około okresu dojrzewania, a z wiekiem mają tendencję do zanikania. Powiększone migdałki, znane również jako zapalenie migdałków, mogą przeszkadzać w oddychaniu i zaburzać przepływ śluzu w gardle.

Migdałek kolumnowy jest podobny w swojej budowie do migdałka podniebiennego. Zawiera kolumnową strefę podnabłonkową, strefę międzykolcową oraz wyspecjalizowany limfoepitel. Ma mieszany wygląd i zawiera mieszaninę komórek, w tym IgM+ komórki B, IgY+ komórki B oraz CD8a+ komórki T.

ciliated

Migdałki to narząd zawierający komórki limfoepitelialne, który znajduje się przy otwarciu dróg oddechowych i pokarmowych. Wyróżnia się dwa rodzaje migdałków: ciliated i non-ciliated. Pierwszy z nich charakteryzuje się pseudostratyfikowanym nabłonkiem kolumnowym z pojedynczym pęcherzykiem, natomiast drugi ma nabłonek rzęskowy i naciekające limfocyty.

Nabłonek rzęskowy języka znajduje się u podstawy języka i w gardle. Odbiera włókna nerwowe z nerwów czaszkowych: błędnego i językowo-gardłowego. Odprowadza również do węzłów za gardłem w parapharynx. W migdałkach znajdują się również krypty. Migdałek gardłowy otoczony jest grubą warstwą nabłonka pseudostratyfikowanego ciliated.

Migdałki ciliowane mają centralną jamę, która jest otoczona przez pęcherzyki limfoidalne. Nabłonek migdałka rzęskowego jest uwarstwiony, z warstwowym nabłonkiem płaskim, który jest silnie naciekany przez komórki limfoidalne.

Nabłonek migdałka rzęskowego gardła składa się z warstwy siateczkowej i niesiateczkowej, które wyglądem i cechami histologicznymi przypominają migdałek psi.

pseudostratyfikowany

Migdałki są dużymi masami tkanki limfoidalnej występującymi w jamie nosowej i ustnej. Zawierają wiele komórek mitotycznych i są pokryte warstwowym nabłonkiem płaskim. Ich funkcją jest zapewnienie nadzoru immunologicznego nad antygenami w gardle.

Tonsile są zbudowane z różnych rodzajów komórek i pełnią różne funkcje. Niektóre z nich są limfatyczne, inne nie. Pierwotne komórki limfoidalne wyścielają migdałki, a wewnątrz migdałków znajdują się również pęcherzyki. Ta tkanka limfoidalna jest odpowiedzialna za zapobieganie powstawaniu zapalenia migdałków.

Pęcherzyk migdałkowy zbudowany jest z tkanki limfoidalnej i dzieli się na dwa rodzaje: płaski i siateczkowy. Migdałek podniebienny leży obustronnie na dnie gardła. Ma około dziesięciu centymetrów długości i dwóch centymetrów szerokości. Pęcherzyk migdałkowy otoczony jest wtórnymi pęcherzykami limfatycznymi oraz tkanką limfatyczną międzypłatkową.

Nabłonek siateczkowy migdałka znajduje się w tylnej części nosogardzieli. Ta część pęcherzyka migdałkowego zawiera sieć komórek prezentujących i przetwarzających antygen. Ta wiedza pomoże nam zrozumieć, jak działają migdałki i jak postępuje choroba. Może być nawet wykorzystana jako miejsce indukcji szczepień.

kolumnowy

Migdałek kolumnowy to masa tkanki znajdująca się w gardle. Mierzy około 2-3 cm długości i około jednego centymetra szerokości. Zawiera liczne pęcherzyki zawierające tkankę limfoidalną. Nabłonek jest kolumnowy i ciliowany, często pseudostratyfikowany. Komórki limfoidalne występują w płatach na powierzchni migdałka.

Migdałek kolumnowy to rodzaj nabłonka pseudostratyfikowanego pokrywającego gardło. Znajduje się nad podniebieniem miękkim i otrzymuje ukrwienie tętnicze z tętnicy wstępującej gardła. Posiada również taki sam system drenażu limfatycznego jak migdałki gardłowe.

Migdałek kolumnowy składa się z gęstego skupiska grudek chłonnych i krypty nabłonkowej. Te guzki chłonne zawierają centra germinalne, w których migrują limfocyty. W nabłonku kolumnowym migdałków występuje duża liczba DCs, które służą jako APC w pierwotnej odpowiedzi immunologicznej. Występują one w pobliżu HEVs oraz w skupiskach z komórkami CD4+ T. Limfocyty migdałka składają się z podgrup naiwnych (CD45RA+) i pamięciowych (CD45R0+). Wykazują ekspresję receptora IL-2 o wysokim powinowactwie (CD25).

Migdałki są istotnym elementem układu odpornościowego i odgrywają rolę w patogenezie wielu chorób. W związku z tym ich morfologia i funkcja wzbudziły w ostatniej dekadzie duże zainteresowanie naukowe. Wiele badań opisało ich właściwości immunologiczne i mechanizmy pobierania antygenów. Jednak badania te w dużej mierze skupiły się na migdałkach podniebiennych, a morfologia innych migdałków jest słabiej poznana. Istnieje niewiele podstawowych danych anatomicznych dotyczących innych migdałków, a podane informacje są rozproszone w konwencjonalnych podręcznikach anatomii.

Podobne tematy